Dětský pěvecký sbor Červánek

Vánoční koncert Čas radosti

k3

Vánoční koncert Čas radosti

V2

Vánoční koncert Čas radosti

Vánoční koncert 2019ČERVÁNEK DĚKUJE
všem příznivcům, kteří dne 22.12. přišli na náš vánoční koncert . Ve zcela  zaplněném divadle se zpívalo a hrálo  báječně .
Publikum nás odměnilo dlouhým a vřelým potleskem. Děkujeme rodičům našich žáků za podporu jak po stránce finanční( výjezdy do zahraničí apod.), tak především za podporu ve vytrvalosti a pracovitosti v hudebních tělesech.Dále děkuji všem mým kolegům ze ZUŠ, kteří se na vánočním koncertě podíleli. Děkujeme vedení města a ZUŠ za celoroční podporu naší práce. Děkujeme i členům výboru spolku za jejich práci ve svém volném čase. Těšíme se s vámi na shledání při dalších koncertech v roce 2020.

Soustředění v Chorvatsku

Ve dnech 17.8.- 25.8. 2019 absolvoval DPS Červánek, Jitřenka a akordeonový orchestr Musica Harmonica soustření a koncertní zájezd do Chorvatska na ostrov Rab. Prožili jsme společně moc pěkný týden u moře a zároveň při nácviku nových skladeb a přípravě na dva koncerty, které navštívilo velké množství turistů i obyvatel samotného krásného ostrova Rab. Věříme, že naši žáci stmelili kolektiv a dobře vykročili do nového školního roku.
Poděkování patří těm, kteří přispěli k tomuto projektu- ZUŠ Červený Kostelec, město Červený Kostelec a Královéhradecký kraj.

IMG 20100103 232056

Musica harmonica na podiu

Musica harmonica při produkci

Partneři sboru

kr-kraj-logo  ck-znak-90     zus-90

Navigace Úvod